DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BIA, RƯỢU

| 0 Comment

Hệ Tank lên menA1611

Hệ nấu bia

A1612

Hệ chiết KEGA1613

Tank lên menxd

Nồi cất rượu chân không

A1614

Hệ thống cất rượu

A1606

Leave a Comment